Hem > Hälsa och sjukdomar > Mäns hälsa > Erektionsbesvär

Erektionsbesvär

Stress, oro och nervositet kan göra att man kan ha svårt att få stånd eller behålla ståndet. Men det kan också bero på olika sjukdomar som hjärtkärlsjukdom eller diabetes. Problemet är vanligast bland män i övre medelåldern men det kan även drabba yngre män.

Öppet alla dagar, dygnet runt.

Om erektionsbesvär

För den som lider av erektionsbesvär finns både läkemedel, hjälpmedel och behandlingar som gör det möjligt att få tillbaka förmågan att få stånd.

Symptom vid erektionsbesvär

Om erektionsproblem uppstår vid flera tillfällen kan det bero på:

  • Psykologiska problem kopplat till stress, problem i arbetslivet, i relationen eller något mer djupgående som depression.

  • Tobak och alkohol, som minskar förmågan att få stånd. Även en del läkemedel har den påverkan, som till exempel vissa blodtrycksmedel och antidepressiva läkemedel.

  • Låga nivåer av testosteron, till exempel orsakad av kraftig övervikt eller en hormonsjukdom.

  • Sjukdomar som till exempel diabetes, hjärtkärlsjukdom, prostatacancer, MS samt högt blodtryck.

  • Operation eller strålbehandling vid prostatacancer, urinblåsecancer eller ändtarmscancer.

Behandling

Det finns en rad olika behandlingar för erektionsproblem, till exempel olika läkemedel, injektionsbehandlingar, behandling med pubisring, vakuumpump, kirurgiska behandlingar och behandling med sexuell eller psykologisk rådgivning.

Om erektionsproblemet orsakas av en bakomliggande sjukdom som till exempel hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller depression är det viktigt att i första hand upptäcka och behandla sjukdomen i sig.

Sök vård för erektionsbesvär

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för erektionsbesvär

Vad kan jag göra själv?

Om du tror att dina erektionsproblem är relaterat till psykologiska problem som till exempel stress, är det viktigt att komma tillrätta med det som orsakar stressen. Misstänker du att dina erektionsproblem beror på rökning och alkohol är det värt att minska eller sluta helt för att se om situationen förbättras.

Om erektionsproblemet är en biverkan av dina läkemedel kan du diskutera med läkare om att byta sort.

När kan Min Doktor hjälpa?

Kontakta Min Doktor om du har återkommande svårigheter med att få erektion. Vi ser vi till att du får rätt hjälp.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2022-06-03