Matallergi hos barn

Träffa läkare online

0 kr
 • BankID för säker inloggning
 • Snabbt svar dygnet runt
 • Konsultation och behandling
 • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Matallergi är vanligast hos småbarn, ungefär 2–3 procent av de yngsta barnen i Sverige har någon form av matallergi. Hur kroppen reagerar varierar. Många allergier växer bort med åren.Orsak och vanliga symptom

Ungefär 2–3 procent av de yngsta barnen i Sverige har någon form av matallergi. Om ditt barn är matallergiker innebär det att kroppens immunförsvar reagerar mot någonting som den fått i sig genom mat eller dryck. Allergier kan vara ärftliga.

Komjölksallergi beror på att kroppen är allergisk mot protein som finns i komjölk, det kallas även komjölksproteinallergi. Allergi mot mjölk är vanligast hos bebisar. Några andra exempel på matallergier är jordnötsallergi och allergi mot någon nöt, nötallergi. Ditt barn kan också vara allergiskt mot mjöl, eller mjölprotein, vilket kallas för mjölallergi eller mjölproteinallergi. Om ditt barn är allergiskt mot ägg har barnet äggallergi.

Hur kroppen reagerar varierar. De allergiska reaktionerna kan uppstå direkt efter att ditt barn ätit eller flera timmar efter. Om ditt barn är matallergiker kan symptom synas i munnen, på huden eller komma från magen. Det är inte ovanligt att barn får flera av munsymptomen samtidigt. De kan även få symptom från luftvägarna. Några vanliga symptom är klåda på huden eller i munhåla och svalg, rinnande ögon och näsa, svullna läppar, eksem på kroppen, andningssvårigheter, astma, nässelutslag, magsmärtor, diarré eller förstoppning. Hos spädbarn och småbarn kan ett tecken på allergi vara att viktkurvan avstannar något.

Vad kan jag göra själv?

Matallergi är inget som går att bota. Om ditt barn är allergiskt mot ett livsmedel ska hen sluta äta det. Det är viktigt att barn ur näringssynpunkt inte utesluter kost i onödan, ta därför kontakt med en dietist för att få kostråd innan du ändrar barnets kost. Informera även förskola, skola och fritids med hjälp av ett läkarintyg om ditt barn har matallergi.

När ska jag söka vård?

Boka en tid med en läkare om du misstänker att ditt barn har matallergi. Allergiska reaktioner kan orsakas av många saker. Rätt diagnos innebär att ditt barn får rätt behandling.

Behandling

En utredning med hjälp av ett test, ett så kallat pricktest, kan vara aktuellt om du tror att ditt barn lider av matallergi. Min Doktor kan hjälpa dig med att genomföra ett sådant test. Om ditt barn är allergiskt får du som vårdnadshavare berätta om när symptom uppstått och var i kroppen på barnet symptomen känns eller syns.

Symptomen som uppstår vid matallergi kan lindras med hjälp av medicin.

Om svårare allergiska reaktioner som andnöd uppstår är det viktigt att ha en adrenalinpenna i närheten. Tala med din läkare om adrenalinpenna och ta den direkt om den finns hemma. Om ditt barn har svårt att andas eller håller på att förlora medvetandet ska du alltid ringa 112 och begära en ambulans.

Du ska alltid söka vård om:

 • Ditt barn mår dåligt en tid efter att ha uteslutit det ämne du misstänker att barnet inte tål.
 • Ditt barn får en allergisk reaktion.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symtom för matallergi är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Faktagranskad av:
Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor, 190311

Trygg vård när du behöver det

0 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
 • BankID för säker inloggning
 • Snabbt svar dygnet runt
 • Konsultation och behandling
 • Öppet alla dagar året om
 • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det