Har du symptom eller undrar något om det nya coronaviruset? Här hittar du aktuell information om coronaviruset >

Aktuellt om corona/covid19

Corona/covid-19 kan ge symtom som hosta, halsont och feber, eller andra symptom som påminner om influensa eller förkylning.

Hos oss kan du få hjälp med:

Om du eller ditt barn har symptom såsom hosta, halsont och feber, eller andra symptom som påminner om influensa eller förkylning, kan du få kontakt med våra sjuksköterskor för bedömning och rådgivning. Vid behov så får du vidare kontakt med läkare.

Sök i första hand vård digitalt, och besök inte en vårdmottagning.

Hur smittar coronavirus?

Enligt Folkhälsomyndigheten sprids coronavirus genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta.

Vad kan du göra för att minimera smittspridningen?

  • Om du har symtom på luftvägsinfektion bör du stanna hemma tills du är symtomfri och minst ytterligare 48 timmar. På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra.
  • Undvik att träffa andra som kan bli svårt sjuka, till exempel äldre personer.
  • För att minimera smittspridning se till att tvätta händerna med tvål och vatten eller använd handsprit.

Mer information:

För den senaste informationen om coronaviruset hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten:

Har du allmänna frågor om covid-19 ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.