Aktuellt om corona/covid-19

Corona/covid-19 kan ge symptom som hosta, halsont och feber, eller andra symptom som påminner om influensa eller förkylning.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om du eller ditt barn har symptom såsom hosta, halsont och feber, eller andra symptom som påminner om influensa eller förkylning, kan du få kontakt med våra sjuksköterskor för medicinsk bedömning och rådgivning. Vid behov så får du vidare kontakt med läkare.

Sök i första hand vård digitalt, och besök inte en vårdmottagning.

Vi erbjuder antikroppstest för covid-19.

Hur smittar coronavirus?

Enligt Folkhälsomyndigheten sprids coronavirus genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta.

Vad kan du göra för att minimera smittspridningen?

  • Om du har symptom som hosta, halsont och feber, eller andra symptom som påminner om influensa eller förkylning, ska du stanna hemma tills du är symptomfri och minst ytterligare 48 timmar. På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra.
  • För att minimera smittspridning se till att tvätta händerna med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.
  • Undvik att träffa andra som kan bli svårt sjuka, till exempel äldre personer.
  • För att undvika att bli smittad bör du som är 70 år eller äldre begränsa dina nära kontakter. Du bör låta bli att åka med kollektivtrafiken, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Ta istället hjälp av anhöriga eller grannar för att till exempel handla mat eller uträtta ärenden.
  • Visa hänsyn och håll avstånd till människor i din omgivning.

Mer information:

För den senaste informationen om coronaviruset hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten:

Har du allmänna frågor om covid-19 ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.