Aktuellt om Coronaviruset

Ett nytt coronavirus har smittat människor. Det ger symtom som hosta, halsont och feber, eller andra symptom som påminner om influensa eller förkylning.

Coronaviruset sprider sig och många människor har insjuknat och det har även orsakat dödsfall. Risken för att smittan ska spridas i Sverige bedöms än så länge som låg.

WHO har beslutat att det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset ska vara covid-19. Viruset som orsakar covid-19 har fått namnet SARS-CoV-2.

När ska jag söka vård?

Har du hosta, halsont eller andra symptom på influensa eller förkylning? Har du, under de senaste 14 dagarna innan dina symptom uppstod, besökt något område i världen där coronavirus förekommer eller vistats i närheten av någon person som har misstänkt eller bekräftat coronavirus? Då ska du genast ringa 1177 för att få information om när och var du ska söka vård.

Hur smittar coronavirus?

I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta.

Mer information:

För den senaste informationen om Coronaviruset hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten: