Av: Min Doktor, 2020-12-04

Vet du skillnaden mellan bakterier och virus?

När vi får en infektion beror det på att smittämnen, som till exempel bakterier eller virus, invaderar kroppen. Men vad är egentligen skillnaden mellan bakterier och virus? Henrik Kangro, medicinsk chef hos Min Doktor, förklarar och ger även svar på varför antibiotika inte biter på coronaviruset.

Halsfluss, borrelia, urinvägsinfektion och klamydia är alla exempel på sjukdomar som orsakas av bakterier. Men det finns också bakterier som inte är skadliga - utan rentav nyttiga, till exempel de bakterier som utgör vår tarmflora och hjälper kroppen att bryta ner maten vi äter.

– Mycket förenklat kan man säga att bakterier är organismer bestående av en enda cell, som förökar sig genom att dela sig. När goda bakterier delar sig bidrar det till bättre förutsättningar för oss, men när skadliga bakterier förökar sig skapas istället risk för infektion. Virus däremot har ingen egen ämnesomsättning och kan därför inte dela sig, utan kan endast föröka sig genom att invadera våra friska celler och på så sätt orsaka sjukdom, berättar Henrik Kangro.

Det finns minst 600 olika sjukdomar som orsakas av virus. Vanligast är olika typer av förkylningsvirus och influensavirus, men även HIV, vattkoppor, herpes och TBE är infektioner som orsakas av virus.

Då fungerar antibiotika
Bakterier och virus är alltså olika typer av organismer som är uppbyggda på olika sätt och orsakar olika typer av sjukdom. Därför kräver de också olika behandling.

– Det är viktigt att komma ihåg att endast infektioner orsakade av bakterier går att behandla med antibiotika. Antibiotika är helt verkningslöst på en virusinfektion. Det är därför som det inte går att bekämpa till exempel coronavirus med antibiotikabehandling, berättar Henrik.

Henrik poängterar att antibiotika även påverkar de goda bakterierna negativt, och att kroppen i många fall kan läka ut en bakterieinfektion på egen hand. Därför ska antibiotika endast användas vid svårare, eller vissa specifika, infektioner för att minska risken för antibiotikaresistens.

– När vi överanvänder eller felaktigt använder antibiotika ökar vi också risken för resistens, det vill säga att bakterierna utvecklar en motståndskraft mot antibiotikan. Antibiotikaresistens är ett allvarligt hot mot folkhälsan - utan fungerande antibiotika kommer infektioner som tidigare var enkla att behandla istället bli potentiellt livshotande.

Få hjälp med infektioner hos Min Doktor
Hos Min Doktor kan du få hjälp med många infektioner orsakade av både bakterier och virus. Vi följer Stramas (strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) riktlinjer vid all förskrivning av antibiotika, och det är läkaren som avgör om du behöver antibiotika för att komma till rätta med dina besvär. Besök vår app eller mindoktor.se.

Dela artikeln: