Av: Min Doktor, 2022-10-18

Nu erbjuder vi självtest för glutenintolerans och anlag för laktosintolerans

Nu erbjuder Min Doktor självtester för glutenintolerans eller anlag för laktosintolerans tillsammans med Dynamic Code. Efter en första digital kontakt med läkare skickas testet hem till din brevlåda. 

Upplever du besvär som uppsvälld mage, buksmärta eller illamående och kräkningar? Som en del i utredningen av dina magbesvär kan du nu, efter läkares medicinska bedömning, få ett självtest hemskickat för att se om du har anlag för glutenintolerans (celiaki) eller laktosintolerans eller om du har en utvecklad glutenintolerans.

De tester som Min Doktor erbjuder är:

  • Anlag för glutenintolerans + utvecklad glutenintolerans (erbjuds från 4 års ålder)

  • Anlag för laktosintolerans (erbjuds från 12 års ålder). 

Genom att testa dig för anlag för gluten- eller laktosintolerans kan du till exempel få reda på om dessa kan uteslutas som orsak till dina symtom. Testerna som visar anlag för intolerans tas genom att svabba insidan av kinden. Testet som visar om du har utvecklat glutenintolerans kräver ett stick i fingret.

Från självtest till behandlingsplan

När svaret från självtestet kommit till din behandlande läkare får du besked om resultatet, och därefter lägger du och läkaren tillsammans upp en behandlingsplan. 

– Baserat på testets utfall får du stöd av våra sjuksköterskor med att ändra din kost för att slippa besvär, berättar Hans Lindholm, läkare hos Min Doktor.

Barn som testat positivt på testet för utvecklad glutenintolerans remitteras till barnklinik där diagnosen kan fastställas med ytterligare provtagning.

– Hos Min Doktor kan du vara trygg med att du får rätt hjälp oavsett besvär. Utöver att skicka hem självtester kan vi också vid behov remittera våra patienter till provtagning, röntgen och specialistmottagningar.

Hur får jag ett självtest hemskickat?

Om du upplever mag-tarmbesvär kan du kontakta Min Doktor för en första digital kontakt med läkare. Om läkaren gör den medicinska bedömningen att besvären ska utredas med hjälp av ett eller flera självtest, skickas testerna hem till din brevlåda. Ett digitalt återbesök bokas samtidigt in med din läkare för att diskutera testets resultat och behandlingsplanen framåt.

Provtagningar och remisser hos Min Doktor 

Visste du att våra läkare kan skicka remiss till provtagning, röntgen samt skicka hem ett antal olika självtester när du söker vård digitalt hos oss? 

När du tagit proverna skickas resultatet till din läkare på Min Doktor, som kontaktar dig med resultatet och hur ni går vidare. Du kan också få remiss till en annan vårdinstans, om läkaren bedömer det som aktuellt för dig. 

Faktagranskad av:

Hans Lindholm, drifts- och utvecklingsläkare hos Min Doktor

Dela artikeln: