Av: Min Doktor, 2022-02-25

Vaccinationsskydd för dig som är ung, vuxen, gravid eller över 50 år

Det är inte bara inför en utlandsresa som du behöver tänka på ditt vaccinationsskydd. Även på hemmaplan kan du drabbas av olika sjukdomar som kan ge besvärliga komplikationer och i värsta fall bestående men. På våra vård- och vaccinationsmottagningar hittar du en mängd vaccin som rekommenderas för barn, ungdomar, vuxna, gravida och dig över 50 år.

Vaccinationer för barn

TBE – fästingburen hjärninflammation
TBE sprids genom fästingar och risk att bli smittad finns i stora delar av Sverige. Även barn kan drabbas svårt av sjukdomen, som det inte finns någon botande behandling mot. Cirka 30 procent av de som drabbas får bestående men i form av till exempel hjärntrötthet, minnesproblem och problem med finmotorik och balans.

Vattkoppor
Vattkoppor ger kliande vätskefyllda blåsor. Blåsorna kan sprida sig över hela kroppen och till slemhinnorna, vilket kan bli mycket besvärligt för barnet. Vattkoppor kan även ge upphov till följdsjukdomar, som till exempel lunginflammation.

Vaccinationer för ungdomar

TBE – fästingburen hjärninflammation
TBE sprids genom fästingar och risk att bli smittad finns i stora delar av Sverige. Det finns ingen botande behandling mot TBE, och cirka 30 procent av de som drabbas får bestående men i form av till exempel hjärntrötthet, minnesproblem och problem med finmotorik och balans. 

Meningokocker
Meningokockbakterier kan orsaka epidemisk hjärnhinneinflammation och blodförgiftning med ett snabbt insjuknande. Tillstånden kan vara livshotande. Risken att drabbas är större under tonåren då nära kontakter med andra ökar. Vaccination mot meningokocker är ofta ett krav vid studier utomlands.

HPV – humant papillomvirus
HPV kan bland annat orsaka livmoderhalscancer, könsvårtor och peniscancer. Vaccination rekommenderas om ungdomen inte har inkluderats i det allmänna vaccinationsprogrammet. Vaccinet har bäst effekt om det tas före sexualdebut.

Vaccinationer för vuxna, från 30 års ålder

TBE – fästingburen hjärninflammation  
TBE sprids genom fästingar och risk att bli smittad finns i stora delar av Sverige. Det finns ingen botande behandling mot TBE, och cirka 30 procent av de som drabbas får bestående men i form av till exempel hjärntrötthet, minnesproblem och problem med finmotorik och balans.

Grundskyddsvaccination
Grundskyddsvaccination ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, men skyddet mot difteri, stelkramp och kikhosta behöver fyllas på efter att du fyllt 30 år, och sedan med 15-20 års mellanrum. Beroende på vilket år du är född kan du också behöva se över ditt skydd mot mässling

Vaccinationer för gravida

Det finns vissa vaccin som du bör vänta med om du är eller planerar att bli gravid, och andra vaccin som rekommenderas för att undvika allvarlig sjukdom under graviditeten och smitta till det nyfödda barnet. Chatta gärna med våra sjuksköterskor om för att få rådgivning kring graviditet och vaccin.

Influensa
Alla gravida som passerat graviditetsvecka 16 rekommenderas att vaccinera sig mot influensa om graviditeten infaller under influensasäsongen. Gravida som tillhör riskgrupp för att få svår influensa rekommenderas att vaccinera sig även innan vecka 16. 

Grundskyddsvaccination
Grundskyddsvaccination ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, men skyddet mot difteri, stelkramp och kikhosta behöver fyllas på efter att du fyllt 30 år, och sedan med 15-20 års mellanrum. Grundskyddsvaccinet kan tas under hela graviditeten och vaccinet skyddar dessutom barnet som föds mot kikhosta.

Vaccinationer för vuxna, från 50 års ålder

TBE – fästingburen hjärninflammation  
TBE sprids genom fästingar och risk att bli smittad finns i stora delar av Sverige. Cirka 30 procent av de som drabbas får bestående men i form av till exempel hjärntrötthet, minnesproblem och problem med finmotorik och balans. 

Bältros
Bältros kallas även för helveteseld, och yttrar sig som smärtsamma utslag. Bältros kan ge långvariga besvär och risken att drabbas ökar med stigande ålder.

Pneumokocker
Pneumokockbakterier är den vanligaste orsaken till lunginflammation och skulle du drabbas kan vägen tillbaka vara lång. Vaccination rekommenderas särskilt till dig som är 65 år och äldre eller tillhör en riskgrupp.

Influensa
Influensaviruset muterar ständigt och förekommer i flera varianter. Därför behöver du vaccinera dig varje år för att skydda dig. Vaccinet rekommenderas särskilt till dig som är 65 år och äldre eller tillhör en riskgrupp. 

Grundskyddsvaccination
Grundskyddsvaccination ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, men skyddet mot difteri, stelkramp och kikhosta behöver fyllas på efter att du fyllt 30 år, och sedan med 15-20 års mellanrum. Beroende på vilket år du är född kan du också behöva se över ditt skydd mot mässling. Har du haft mässling som barn anses du vara immun. 

Faktagranskad av:

Harald Zetterquist, medicinskt ansvarig läkare Min Doktor Vård & Vaccin

Dela artikeln: