Av: Min Doktor, 2019-02-19

Du och ditt barn kan träffa psykolog hos Min Doktor

Att barn emellanåt är rädda och oroliga är helt naturligt, men om dessa känslor blir ett hinder i vardagen kan det vara hjälpsamt att prata med någon för att komma vidare. Hos Min Doktor kan du och ditt barn träffa en psykolog.

Barn växer och utvecklas ständigt och deras tillvaro förändras snabbt. De flesta barn går igenom faser av oro, som oftast går över av sig själva. Som förälder kan det kännas svårt att veta hur man ska närma sig sitt barns rädslor.

– Som förälder vill man såklart göra allt man kan för att trösta och lindra. Samtidigt kan barnet behöva träna på att hantera en del utmaningar på egen hand. Att hitta en balans och en väg framåt kan vara svårt. Hos oss kan du och ditt barn träffa en psykolog som tillsammans med er hittar konstruktiva lösningar, säger Olof Johansson, psykolog på Min Doktor.

Sök hjälp i tid

På Min Doktor arbetar legitimerade psykologer med stor erfarenhet av barn med bland annat ångest, rädsla och oro. Vi använder oss av kognitiv beteendeterapi (KBT) och problemlösande samtal, där psykologen stöttar föräldrar och barn för att tillsammans hitta rutiner och lära barnet strategier för att hantera sina rädslor och sin oro.

– Den psykiska ohälsan ökar bland barn, och det är viktigt att söka - och få - hjälp i god tid. Att må dåligt i ung ålder ökar risken för besvär senare i livet. Hos Min Doktor kan ni få snabb hjälp och vi kan tillsammans förebygga psykisk ohälsa senare i livet, säger Olof Johansson.

Det finns stöd och hjälp som fungerar

Ibland kan det som förälder vara svårt att avgöra hur ens barn egentligen mår, och det kan vara svårt att veta vilken typ av hjälp som är bäst.

– Även om du inte är säker på vilken hjälp ditt barn behöver kan du kontakta oss, vi tar i dagsläget emot barn i åldrarna 6-12 år. Vi pratar om hur vi kan hjälpa er eller om ni behöver något annat stöd. Även om vi kommer fram till att Min Doktor inte är bäst väg för er får ni stöd och råd kring hur ni kan gå vidare, säger Olof Johansson.

Så här fungerar det när ni träffar psykolog hos Min Doktor

  1. Klicka på “Gå vidare” och svara på flervalsfrågor kring ditt barns mående, detta för att ge psykologen en förhandsbild av hur er situation ser ut och vad som känns svårast just nu.
  2. När du har svarat på frågorna bjuds du in till en chatt med en av våra psykologer. Där kan du ställa frågor och ni kan boka in ett första videosamtal. Du får även mer information kring processen. Våra psykologer finns i chatten vardagar kl 8-17. Vid det första videosamtalet medverkar både du som förälder och ditt barn. I nästa steg bestämmer du och psykologen om barnet ska vara med även vid nästa samtal, eller om psykologen främst ska stötta dig i hur du hjälper ditt barn på bästa sätt. Vår erfarenhet visar att det ger bäst resultat om du som förälder får verktyg att hjälpa ditt barn, snarare än att ditt barn ska träffa psykolog på egen hand, men ju mer ditt barn är delaktigt, desto bättre.
  3. När ni och er psykolog kommit fram till vad ni behöver jobba med kommer psykologen förse er med “kapitel” som du och ditt barn går igenom och arbetar med tillsammans. I dessa kapitel får ni lära er mer om rädslor, ängslighet och fobier. Ni introduceras till övningar som syftar till att träna på strategier för att hantera de jobbiga känslor som ert barn upplever.
  4. Ett behandlingsprogram innehåller normalt fem kapitel och efter varje avslutat kapitel gör du själv eller du tillsammans med ditt barn ett återbesök hos psykologen. Återbesöken sker vanligtvis via chatt, där du och psykologen skriver till varandra. Vid återbesöken går ni tillsammans igenom hur kapitlet har fungerat, vad ni har lärt er samt vad ni kommer fokusera på under nästa kapitel.
Dela artikeln: