Hem > Hälsa och sjukdomar > Hudbesvär > Brännskada på barn

Brännskada på barn

Brännskador hos barn kan uppstå på många sätt, exempelvis genom kontakt med solen, kokande vatten eller kemisk vätska. Brännskador delas in i tre grader efter hur allvarliga de är. Det är viktigt att ta hand om en brännskada direkt. Ofta behövs också snabb hjälp på en akutmottagning.

Sök vård för brännskadaÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid brännskada på barn

Ett spädbarn, en bebis eller ett småbarn i 1- till 3-årsåldern har en mycket tunnare och känsligare hud än en vuxen. Brännskador är därför särskilt allvarliga i denna grupp. Brännskador hos lite äldre barn, i 4- till 6-årsåldern, ska också tas på stort allvar.

Brännskador kan uppstå på många olika sätt. På sommaren är det vanligt med skador från solen, eftersom småbarn har mindre pigment än större barn och vuxna. Det är också vanligt med brännskador genom kontakt med kokande vatten eller varm dryck.

En brännskada kan också uppstå genom stänk från en kemisk vätska. Särskilt allvarligt är stänk i ögonen. Elstötar kan också ge brännskador.

Symptom på brännskador delas in i tre huvudgrupper. Första gradens brännskador gör att huden blir röd och smärtar. Ett exempel på en första gradens brännskada är solsveda, som uppstår när ditt barn fått för mycket sol.

Andra gradens brännskador är djupare och kan ge blåsor. När ett litet barn får kokhet vätska, såsom kaffe, över sig kan en andra gradens brännskada uppstå.

Den allvarligaste formen av brännskador kallas för tredje gradens brännskada. Då dör vävnaden i huden och det kan krävas en hudtransplantation. En tredje gradens brännskada uppstår efter längre kontakt med heta ämnen eller eld eller om ett barn får till exempel kokande gröt som klibbar fast på huden över sig.

När ska jag söka vård?

Brännskador innebär ofta att ditt barn behöver få akut vård av en läkare. Det gäller om brännskadan är större än en handflata eller om känsliga områden på kroppen, såsom ansikte, hals, svalg och hud kring könsorgan, har bränts. Svalget är särskilt känsligt, eftersom en brännskada kan leda till andningsproblem.

Behandling

Vilken behandling som ges beror på brännskadans omfattning. På en vårdcentral eller en akutmottagning rengörs först brännskadan. Ibland behöver barnet sövas. Därefter sätts speciella förband på brännskadan som håller rent och skyddar mot infektion.

Större brännskador kan kräva hudtransplantation. En transplantation gör att läkningen går snabbare och ger mindre ärr.

Sök vård för brännskada

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för brännskada

Vad kan jag göra själv?

Brännskador är påfrestande för ditt barn och för dig. De kan också vara mycket allvarliga. En ytlig brännskada som till exempel uppkommit av solen kan du behandla själv.

Många brännskador kan undvikas helt genom goda rutiner.

Bebisar och småbarn behöver skyddas helt från solen. Om ditt barn ska vara i solen, kan du skydda barnet med en solhatt, bra kläder och solkräm. Om en brännskada ändå skulle uppstå, kan du smörja in det brända området med svalkande hudlotion, kräm eller salva som du själv kan köpa på apoteket. Rådgör med en läkare innan du använder behandlande kräm, om barnet är under 2 år.

Köket är en särskild riskmiljö för brännskador. Tänk därför på att ditt barn ska vara långt från spisen och kokande vatten. Kemiska vätskor liksom elkontakter är också farliga och barn ska hållas långt ifrån sådana.

Om en brännskada från exempelvis kokande vatten skulle uppstå, är det viktigt att ta hand om den snabbt. Skölj direkt med kallt, men inte iskallt, vatten i 15 minuter för att lindra och begränsa brännskadan. Rengör noga och täck med rena förband som inte klibbar. Tänk på att inte sticka hål på blåsor, eftersom de skyddar. Du kan också ge smärtlindrande medicin som du själv köper på apoteket.

Om barnet har fått stänk från en kemisk vätska i ögonen, sköljer du försiktigt, men rikligt, med kallt vatten. Täck därefter med en kompress.

Kall vätska kan lindra om ditt barn har bränt sig i halsen.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn har fått en första gradens brännskada, är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss. Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2023-05-17

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, Medicinskt ledningsansvarig läkare, Min Doktor