Av: Min Doktor, 2022-03-15

Skydda dig mot meningokocker

Meningokocker är en typ av bakterier som kan orsaka allvarliga sjukdomar och tillstånd, som till exempel epidemisk hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Sjukdomsförloppet går ofta snabbt och kan vara livshotande, men det går att vaccinera sig mot meningokocker.

Meningokockbakterier sprids via nära kontakt som en droppsmitta. Bakterierna är relativt vanliga, och omkring tio procent av befolkningen bär på bakterien utan att själva bli sjuka, men det finns idag inget sätt att veta vem som har en naturlig immunitet mot meningokocker och vem som riskerar att bli allvarligt sjuk. 

– Det är ovanligt att bli allvarligt sjuk av meningokocker. Men meningokocker kan slå så olika, och för de som blir sjuka kan det gå väldigt fort. De som uppvisar symptom behöver omedelbar vård på sjukhus, säger Lina Jägfalk, legitimerad sjuksköterska med specialkompetens inom vacciner.

Symptomen för epidemisk hjärnhinneinflammation kan till en början likna en vanlig influensa med kännetecken som svår huvudvärk, feber, kräkningar och känslighet för ljud och ljus. Varningstecken är ett influensaliknande allmäntillstånd tillsammans med nackstyvhet, förvirring eller hudutslag som ser ut som blåmärken. 

Olika vaccin för olika meningokockgrupper

Barn upp till fem år och unga vuxna mellan 15–29 år löper störst risk att drabbas, men vem som helst kan bli allvarligt sjuk av meningokocker när som helst. Det finns vacciner som skyddar mot meningokocker tillhörande grupperna A, C, W, Y och B.

– Det finns två olika typer av vaccin mot meningokocker. Vaccin mot meningokocker i grupp B ges i två doser med en till två månaders mellanrum. Det andra vaccinet är ett så kallat konjugatvaccin, och skyddar mot meningokockbakterier i grupperna A, C, Y och W, berättar Lina Jägfalk.

Vaccinera dig hos Min Doktor

I många länder ingår skydd mot meningokocker i det allmänna vaccinationsprogrammet, men inte i Sverige. På Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar kan du vaccinera dig eller ditt barn mot meningokocker grupp B samt meningokocker grupp A, C, Y och W. Båda vaccinen kan tas från och med 9 månaders ålder.

Du kan också chatta med våra vaccinationssjuksköterskor för att få råd och tips kring meningokocker eller andra vaccinationer du kan behöva.

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, legitimerad sjuksköterska med specialkompetens inom vacciner

Dela artikeln: