Hem > Hälsa och sjukdomar > Grundskydd (vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta)

Grundskydd (vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta)

I Sverige ingår vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, tillsammans med en rad andra vaccin. Men för att bibehålla skyddet mot difteri, stelkramp och kikhosta behövs en påfyllnadsdos vart tjugonde år.

Vad är difteri, stelkramp, och kikhosta?

Difteri, stelkramp och kikhosta är sjukdomar som orsakas av olika bakterier. Sjukdomarna kan ge upphov till allvarliga komplikationer och kan även leda till livshotande tillstånd. Bakterierna som orsakar sjukdomarna förekommer på flera platser i världen, men är sällsynta i Sverige. Difteri och stelkramp är mycket ovanliga i Sverige, medan kikhosta är något mer vanligt förekommande. Vaccination mot samtliga dessa sjukdomar ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccinskyddet försvagas efter cirka 20 år, och det är därför viktigt att du som vuxen ser till att fylla på ditt skydd efter denna tid. Om du är över 30 år gammal och ej har fått en påfyllnadsdos bör du se till att fylla på ditt skydd.

Vem bör vaccinera sig?

Vaccination rekommenderas särskilt för ungdomar och vuxna som ej tidigare fått vaccin mot sjukdomarna, samt till de vuxna som inte fått en påfyllnadsdos. Prata med Min Doktors läkare och sjuksköterskor om du tidigare inte fått vaccin mot difteri, stelkramp eller kikhosta, samt om du inte genomgått det fulla vaccinationsschemat för dessa sjukdomar.

Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och erbjuds alla barn från 3 månaders ålder. Det är viktigt att alla barn vaccineras mot dessa sjukdomar för att undvika att de drabbas av allvarliga komplikationer och för att minska risken för att icke-vaccinerade personer ska drabbas av sjukdomarna.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

När ska jag vaccinera mig?

Vaccinet mot difteri, stelkramp och kikhosta ges i ett så kallat kombinationsvaccin, som vanligtvis även innehåller vaccin mot polio, Hib (haemophilus influenzae typ B) samt hepatit B. Den första dosen av kombinationsvaccinet ges till barn vid 3 månaders ålder, den andra vid 5 månaders ålder och den tredje vid 12 månaders ålder. Barn ges även påfyllnadsdoser vid 5 års ålder samt i årskurs 8–9. Påfyllnadsdosen som ges vid 5 års ålder innehåller vaccin i kombinationen difteri, stelkramp, kikhosta samt polio och dosen som ges till barn mellan årskurs 8–9 innehåller endast kombinationen difteri, stelkramp och kikhosta.

Efter att du genomgått vaccinationsschemat får du ett fullgott skydd mot difteri och stelkramp som håller i cirka 20 år, och mot kikhosta i cirka åtta år. Eftersom skyddet blir svagare efter denna tid ökar risken att drabbas av någon av sjukdomarna. Det är därför viktigt att se till att du får en påfyllnadsdos 20 år efter den sista dosen getts. Därefter rekommenderas man få en påfyllnadsdos var tjugonde år. Kom in till Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar om du är över 30 år och ej har fått en påfyllnadsdos sedan du slutförde vaccinationsschemat, så ser vi till att fylla på ditt skydd.

Min Doktor erbjuder vaccin i kombinationerna difteri, stelkramp och kikhosta samt difteri, stelkramp, kikhosta och polio.

Antal vaccineringstillfällen

-

Intervall

-

Verksamt skydd

Påfyllnad vart 20:e år

Var kan man vaccinera sig?

Kom in till oss på Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar så ger vi råd och vaccinerar dig mot difteri, stelkramp och kikhosta samt hjälper dig med övriga vaccinationer du kan behöva. Du kan också chatta med våra vaccinationssjuksköterskor på mindoktor.se.

Att tänka på

Prata med Min Doktors läkare eller sjuksköterskor om du eller ditt barn tidigare upplevt komplikationer i samband med vaccination, till exempel en allergisk reaktion, innan ni vaccinerar er.

Om du eller ditt barn upplever försämrat allmäntillstånd eller har feber, bör ni vänta med att vaccinera er till dess att ni mår bättre.

Trots att sjukdomarna difteri och stelkramp är mycket sällsynta i Sverige, är det viktigt att du är uppmärksam på att sjukdomen kikhosta är mer vanligt förekommande och kan ge upphov till allvarliga komplikationer – särskilt hos barn under 6 månader. Kikhosta riskerar att innebära särskilt allvarliga komplikationer för barn som inte vaccinerats mot sjukdomen. Sjukdomen kan även leda till besvärliga symptom hos vuxna som ej har fått vaccinet eller vars skydd mot sjukdomarna är försvagat. Det är viktigt att du fyller på ditt skydd mot sjukdomarna i god tid. Vanliga symptom av kikhosta är snuva, hosta och feber, och att hostan sedan blir besvärligare efter några veckor. Kontakta sjukvården direkt via telefon om du misstänker att ditt barn har drabbats av kikhosta.

Faktagranskad av:

Faktagranskat av Lina Jägfalk, legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner 30 juni 2020

Har du fler frågor?

Vaccinationsråd online

0 kr

  • Förbered och förenkla ditt besök genom att först få rådgivning online

  • Kostnadsfri rådgivning av erfarna vaccinationssjuksköterskor

Starta rådgivning

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos