Hem > Hälsa och sjukdomar > Vaccin mot rabies

Vaccin mot rabies

Rabies är en virussjukdom som är livshotande om den inte förebyggs eller behandlas i tid. Sjukdomen sprids till människor genom saliv från djur, bland annat hundar och katter. Vaccin mot rabies rekommenderas om du eller ditt barn löper förhöjd risk att exponeras för viruset.

Vad är rabies?

Rabies är en sjukdom som orsakas av ett virus och är livshotande om den inte förebyggs eller behandlas i tid. Sjukdomen sprids till människor via saliven hos smittade djur. Hundar, katter, apor, rävar och fladdermöss är de djur som smittar flest människor. Oftast överförs viruset genom att du blir biten av djuret, men det kan även smitta om djuret slickar dig i ansiktet eller på ett öppet sår. Vanliga symptom är huvudvärk, förvirring, hallucinationer och kramper. Om du blivit biten känner du ofta domningar och smärta vid bettet. Inkubationstiden, den tid det tar från smittotillfället till att symptomen visar sig, brukar vara mellan 3 och 6 veckor men kan vara upp till ett år.

Att djur i Sverige bär på rabiesviruset är ovanligt. Rabies är mest vanligt förekommande i länder i Asien, Afrika, Centralamerika, Sydamerika och Nordamerika.

Vem bör vaccinera sig?

Alla som löper en förhöjd risk att exponeras för viruset rekommenderas vaccin. Om du eller ditt barn ofta kommer i närkontakt med djur som kan bära på smittan, eller ska vistas i ett land där det är vanligt att djur bär på smittan, rekommenderas vaccination mot rabies. Eftersom barn ofta har en högre benägenhet att hamna i närkontakt med djur är det särskilt viktigt att barn, som vistas i dessa miljöer, vaccinerar sig.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

När ska man vaccinera sig?

Barn mellan 0–6 år som befinner sig i en miljö med förhöjd risk att drabbas av tuberkulos rekommenderas att vaccinera sig så tidigt som möjligt. Om vaccinationen genomförs med anledning av en resa är det viktigt att barnet vaccineras i god tid före avfärd. Det kan ta upp till 2 månader för vaccinet att ge en god skyddseffekt.

Tuberkulosvaccin ges i en dos vid ett tillfälle genom en spruta. Vaccinet kan ges till barn från och med 6 veckors ålder. Vaccinet skyddar mot de former av tuberkulos som riskerar att sprida sig till flera delar av kroppen samt ett visst skydd mot lungtuberkulos. Ingen påfyllnadsdos rekommenderas i nuläget.

Antal vaccineringstillfällen

2

Intervall

Dos 1 en månad innan avresa. Dos 2 cirka en vecka efter dos.

Verksamt skydd

2 doser ger ett visst skydd mot rabies, men om du blir biten, riven eller slickad av ett djur med rabiessmitta behöver du så fort som möjligt, senast inom 48 timmar, söka sjukvård för att få en medicinsk bedömning kring ytterligare doser.

Var kan man vaccinera sig?

Min Doktor erbjuder för tillfället inte vaccin mot rabies. Kom in till oss på Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar för att få hjälp med övriga vaccinationer du kan behöva.

Att tänka på

Rabies är en mycket allvarlig, ofta livshotande, sjukdom. Sök omgående vård akut om du eller ditt barn har varit i närkontakt med ett djur som du misstänker kan bära på sjukdomen oavsett om du är vaccinerad mot rabies eller inte. Detta gäller särskilt om du eller ditt barn är på en plats där det är vanligt att djur bär på sjukdomen.

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, legitimetad sjuksköterska med specialkomeptens kring vacciner 2020-09-28

Har du fler frågor?

Vaccinationsråd online

0 kr

  • Förbered och förenkla ditt besök genom att först få rådgivning online

  • Kostnadsfri rådgivning av erfarna vaccinationssjuksköterskor

Starta rådgivning

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos