Hem > Hälsa och sjukdomar > Vaccin mot pneumokocker

Vaccin mot pneumokocker

Pneumokocker är en grupp bakterier som är den vanligaste orsaken till olika typer av infektioner som lunginflammation, bihåleinflammation och öroninflammation. Personer i alla åldrar kan drabbas av infektioner till följd av pneumokocker, men barn som är yngre än två år och personer som är äldre än 65 år löper störst risk. Bakterierna kan i mer sällsynta fall ge upphov till allvarliga tillstånd såsom hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.

Det finns vaccin mot pneumokocker som framförallt ges till spädbarn genom det allmänna vaccinationsprogrammet och även rekommenderas till riskgrupper: om du är 65 år eller äldre, har en hjärt- eller lungsjukdom, diabetes, lever- eller njursvikt, får vissa typer av behandling eller om du av någon anledning har nedsatt immunförsvar.

Stanna hemma om du känner dig sjuk, håll avstånd till andra människor, undvik att röra vid ansikte och ögon och tvätta händerna noggrant och ofta. Hos oss arbetar utbildad vårdpersonal med stor erfarenhet av noggranna hygienrutiner, och mottagningens allmänna ytor spritas regelbundet av.

Vi ber alla kunder som har möjlighet att registrera sig via sin egen mobiltelefon istället för på kunddatorn, och erbjuder alla kunder en digital kölapp där du får ett sms när det är din tur. På så sätt behöver du inte stanna i väntrummet medan du väntar.

Vad är pneumokocker?

Pneumokocker är en grupp bakterier som kan orsaka olika typer av infektioner, till exempel lunginflammation, bihåleinflammation och öroninflammation. Bakterierna kan i mer sällsynta fall ge upphov till allvarliga tillstånd såsom hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.

Symptomen av de olika sjukdomarna som bakterierna ger upphov till kan variera, beroende på vilken del av kroppen som drabbas. Det finns däremot symptom som är vanligt förekommande i samband med många sjukdomar som orsakas av pneumokocker, till exempel feber, huvudvärk, hosta, luftvägsbesvär såsom andningssvårigheter, ont i kroppen samt trötthet.

Vem bör vaccinera sig?

Pneumokocker kan ge upphov till besvärliga symptom och kan i vissa fall även leda till allvarliga tillstånd hos personer som tillhör särskilda riskgrupper. Personer som tillhör dessa grupper rekommenderas att vaccinera sig mot pneumokocker. Du rekommenderas att vaccinera dig om du är över 65 år, har en hjärt- eller lungsjukdom, diabetes, lever- eller njursvikt, får vissa typer av behandling eller om du av någon anledning har nedsatt immunförsvar.

Om du är över 70 år eller tillhör en riskgrupp för covid-19 bör du iaktta extra försiktighet och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika smitta när du besöker någon av Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar.

Pneumokocker kan även ge mycket besvärliga symptom hos barn under 2 år. Pneumokockvaccin ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet och ges till barn från 3 månaders ålder.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

Pneumokocker (Pneumovax)

380:-

Vuxen

Ges ej

Barn

Pneumokocker (Prevenar 13)

850:-

Vuxen

Ges ej

Barn

När kan man vaccinera sig?

Pneumokockvaccin ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för barn sedan 2009.

Äldre barn och vuxna kan vaccinera sig när som helst då det finns risk att drabbas året om. Hur rekommendationen för vaccinering ser ut kan bero på om du tillhör en riskgrupp eller ej.

Antal vaccineringstillfällen

1 alt 2 beroende på ålder och riskfaktorer

Intervall

Minst 2 mån

Verksamt skydd

Varierar utifrån vaccin

Var kan man vaccinera sig?

Kom in till oss på Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar så ger vi råd och vaccinerar dig mot pneumokocker samt hjälper dig med övriga vaccinationer du kan behöva. Du kan också chatta med våra vaccinationssjuksköterskor på mindoktor.se.

Har du fler frågor?

Vaccinationsråd online

0 kr

  • Förbered och förenkla ditt besök genom att först få rådgivning online

  • Kostnadsfri rådgivning av erfarna vaccinationssjuksköterskor

Starta rådgivning

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos