Lunginflammation vaccin (pneumokocker)

Kom förbi på drop-in! Öppet även kvällar och helger.
Hitta närmaste mottagning
Pneumokocker är en grupp bakterier som ger upphov till olika typer av infektioner, såsom lunginflammation, bihåleinflammation och öroninflammation. I sällsynta fall kan bakterierna ge upphov till allvarliga tillstånd, till exempel hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.

Det finns vaccin mot pneumokocker. Vaccination rekommenderas särskilt om du är 65 år eller äldre, har en hjärt- eller lungsjukdom, diabetes, lever- eller njursvikt, får vissa typer av behandling eller om du av någon anledning har nedsatt immunförsvar.
Kom förbi på drop-in! Öppet även kvällar och helger.

70+ eller riskgrupp? Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du stannar hemma. Avvakta därför med ditt besök på våra mottagningar och kontakta vid behov våra sjuksköterskor online istället.

Vad är pneumokocker?

Pneumokocker är en grupp bakterier som ger upphov till olika typer av infektioner, till exempel lunginflammation, bihåleinflammation och öroninflammation. Bakterierna kan i mer sällsynta fall ge upphov till allvarliga tillstånd såsom hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.

Symptomen av de olika sjukdomarna som bakterierna ger upphov till kan variera, beroende på vilken del av kroppen som drabbas. Det finns däremot symptom som är vanligt förekommande i samband med många sjukdomar som orsakas av pneumokocker, till exempel feber, huvudvärk, hosta, luftvägsbesvär såsom andningssvårigheter, ont i kroppen samt trötthet.

Vem bör vaccinera sig?

Pneumokocker kan ge upphov till besvärliga symptom och kan i vissa fall även leda till allvarliga tillstånd hos personer som tillhör särskilda riskgrupper. Personer som tillhör dessa grupper rekommenderas att vaccinera sig mot pneumokocker. Du rekommenderas att vaccinera dig om du är över 65 år, har en hjärt- eller lungsjukdom, diabetes, lever- eller njursvikt, får vissa typer av behandling eller om du av någon anledning har nedsatt immunförsvar.

Pneumokocker kan även ge mycket besvärliga symptom hos barn under 2 år. Pneumokockvaccin ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet och ges till barn från 3 månaders ålder.

När kan man vaccinera sig?

Pneumokockvaccin ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för barn sedan 2009.

Äldre barn och vuxna kan vaccinera sig när som helst då det finns risk att drabbas året om. Hur rekommendationen för vaccinering ser ut kan bero på om du tillhör en riskgrupp eller ej.

Var kan man vaccinera sig?

Kom in till oss på Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar så ger vi råd och vaccinerar dig mot pneumokocker samt hjälper dig med övriga vaccinationer du kan behöva. Du kan också chatta med våra vaccinationssjuksköterskor på mindoktor.se.